Soal Bahasa Indonesia Tentang Kalimat Fakta dan Opini

Soal Bahasa Indonesia Tentang Kalimat Fakta dan Opini
Peserta didik yang terkasih cermati paragraf berikut! 

  

Soal

Cermati paragraf berikut ini!    

(1) Udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21 persen. (2) Kadar tersebut harus tetap terpelihara. (3) Namun setiap tahun, dunia industri akan menghabiskan kira-kira 41 persen oksigen untuk menggerakkan roda perindustriannya. (4) Kalau dituliskan dalam bilangan nyata, oksigen dihabiskan oleh industri kurang lebih 400 ton setiap menit yang akan diambil dari udara tanpa pengembalian. (5) Meskipun bilangan itu cukup besar, keadaan itu belum sampai membuat kita sesak nafas.   


Kalimat fakta dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor . . .

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

E. (5)

(Soal UN SMA/MA tahun pelajaran 2017/2018)

Kunci Jawaban: A


Pembahasan

Anak - anak terkasih, kalimat fakta adalah kalimat yang berisi kenyataan, peristiwa yang telah atau benar-benar terjadi. 


Pada paragraf di atas kalimat yang berisi fakta adalah kalimat nomor (1) karena berisi kenyataan tentang tingkat kadar oksigen di udara. Kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5 adalah kalimat opini yang ditandai kata harus (subjektif/opini), kurang lebih, cukup besar.


Demikian soal dan sedikit pembahasaan tentang kalimat fakta dan opini.